Kyla&Värme

Kyla&Värme

Uppdragsgivare: Svenska Kyl och VärmepumpsföreningenCase: Tidningsproduktion Kyla & Värme Uppdrag: Tidningslayout för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen SKVP ville göra om sin tidning KYLA+ Värmepumpar, som är en facktidskrift för alla som på ett eller annat...
Tactic Magazine

Tactic Magazine

Uppdragsgivare: Tactic FöretagsförmedlingCase: Tidningsproduktion Uppdrag: Tidningsproduktion för Tactic Företagsförmedling Tactic ville göra en företagstidning och vände sig till oss redan i början av processen. Vi formgav tidningen, och gör återkommande layout när...
SMC

SMC

Uppdragsgivare: SMC AutomationCase: Katalogproduktion SMC Produktöversikt Uppdrag: Katalogproduktion och blädderbar publikation till SMC Automation SMCs Produktöversikt är en katalog på över 600 sidor – en guide till effektivare automation. Vi hjälpte SMC att...
Nacka Företagarträff

Nacka Företagarträff

Uppdragsgivare: Nacka FöretagarträffCase: Kommunikationsansvar Uppdrag: Kommunikationsansvar Nacka Företagarträff Nacka Företagarträff anordnades för första gång 1994. Sedan dess har det varit en välbesökt mötesplats för Nackas företagare. Träffen är en av Sveriges...
Målarmästaren

Målarmästaren

Uppdragsgivare: Reidar Hansson AnnonsCase: Tidningsproduktion Målarmästaren Uppdrag: Tidningslayout Målarmästaren Reidar Hansson Annons ger ut facktidningar och anlitar oss till att göra layout på Målarmästaren. Tidningen ägs av Måleriföretagen i Sverige AB och...