Vi tar GDPR på allvar

På Rosalii Kommunikation AB (org. nummer 556940-1200) värnar vi om den personliga integriteten hos våra kunder och anställda. Den här policyn beskriver vilken information vi samlar in och hur vi använder information om dig. Den säger också vilka rättigheter du har gällande behandlingen av dina personuppgifter och var du ska vända dig för att utöva dem.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning GDPR och den svenska dataskyddslagen. I de fall där bokföringslagen gäller så står den över GDPR.

För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida.

Det finstilta

Företagets kundregister i form av faktureringssystem och affärsuppgifter till kunder i mail innehåller enbart uppgifter för att kunna uppfylla avtalet med kunden och för att genomföra marknadsföring till aktiva och inaktiva kunder. Inga känsliga uppgifter som kräver samtycke av kunden lagras i någon form.

Faktureringsuppgifterna lagras enligt bokföringslagen i minst 7 år både i digital form bakom brandvägg och på papper.

Om kund vill få sina lagrade uppgifter raderade så ska denna begäran ske enligt kontaktuppgifter sist i detta dokument.

I enlighet med bokföringslagen så kommer företaget dock spara kundens kontaktuppgifter i faktureringssystemet i 7 år från kundens sista fakturerade uppdrag. Först efter denna tid kan kundens kontaktuppgifter raderas.

Kundens kontaktuppgifter i mail och adressbok samt offerter i faktureringssystem raderas efter begäran från kunden tidigast 1 år efter kundens sista fakturerade eller offererade uppdrag för att kunna fullfölja avtalet med kunden och eventuella frågor därefter.

Kunden kan när som helst begära ut sina registrerade uppgifter. Uppgifterna kommer presenteras på lämpligt sätt efter överenskommelse med kunden inom 1 månad från att begäran registrerades hos personuppgiftansvarig på företaget.

Kontaktuppgift till personuppgiftsansvarig:

Rosalii Kommunikation AB
Att: Milla Ottosson Sippola
Malmgårdsvägen 55C
116 38 Stockholm
070-647 55 53
milla@rosalii.se