Insight Jobs

Insight jobs webb

Uppdragsgivare: Rappakalja
Kund: Insight Jobs
Case:
Webbproduktion

Webbprogrammering på uppdrag av Rappakalja

Vi fick i uppdrag att programmera en webb efter en extern design. Vi valde tema, gjorde grundinställningarna i wordpress och fyllde på webben med content enligt kundens struktur. Vi utbildade även kunden i wordpress och wp-admin så de kan sköta uppdatering av innehållet själva.

Om Rappakalja

Rappakalja drivs av Ann-Sofie Söderberg som är Copywriter och  kommunikations- och varumärkeskonsult.

Om Insight Jobs

Insight Jobs hjälper dig och din organisation att fatta bra beslut, skapa skarpa strategier och genomföra förändringar med alla ombord.