Kloka Försäkringar

Webbsida för Kloka Försäkringar

Medlemsförsäkringar

Kloka försäkringar med fördelaktiga villkor och bra premier för dig som är kund hos Preem.

Vi har tagit fram formspråket, skrivit copy och utvecklat webbplatsen inkl ansökningsformulär och blanketter för medlemmarnas försäkringar. Webben är sökordsoptimerad, vi har satt upp konton för statistik och vi sköter webbdriften på sidan för att hålla den säker, uppdaterad och i drift.

Vi vidareutvecklar webben och marknadsföringen runt medlemsförsäkringarna kontinuerligt tillsammans med kunden.

Webbsida för Kloka Försäkringar

FUAB – Försäkringsutveckling AB

En försäkringsförmedlare med renodlat fokus på gruppförsäkringar.