Unik Försäkring

Webbsida för Unik Försäkring

Medlemsförsäkringar

Unika försäkringar med fördelaktiga villkor för dig som är medlem hos någon av de funkisorganisationer som är anslutna.

Vi har tagit fram formspråket, skrivit copy och utvecklat webbplatsen inkl ansökningsformulär och blanketter för medlemmarnas försäkringar. Webben är tillgänglighetsanpassad till viss del och sökordsoptimerad. Vi har satt upp konton för statistik och sköter webbdriften på sidan för att hålla den säker, uppdaterad och i drift.

Vi vidareutvecklar webben och marknadsföringen runt medlemsförsäkringarna kontinuerligt tillsammans med kunden.

Webbsida för Unik Försäkring

FUAB – Försäkringsutveckling AB

En försäkringsförmedlare med renodlat fokus på gruppförsäkringar.