Uppdragsgivare: Svenska Kyl och VärmepumpsföreningenCase: Tidningsproduktion Kyla & VärmeTidningslayout för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen SKVP ville göra om sin tidning KYLA+ Värmepumpar, som är en facktidskrift för alla som på ett eller annat sätt kommer i...