Kyla&Värme

Kyla & Värme - omslagscollage

Tidningslayout för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

SKVP ville göra om sin tidning KYLA+ Värmepumpar, som är en facktidskrift för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med kyl- och värmepumpanläggningar i sitt yrke.

De passade på att byta namn till Kyla & Värme och vi fick uppdraget att ta fram en logotype och en ny tidningsform.

Vårt samarbete innebär fortsättningsvis layout av tidningen som ges ut 8 ggr/år där vi är med från sidskiss till bildretusch, annonshantering, prepress och även formger annonser vid behov.

Kyla & Värme - Grafisk profil, omslagscollage

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

SKVP är en branschorganisation för frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

Kyla & Värme

Tidningen Kyla & Värme är en facktidskrift för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med kyl- och värmepumpanläggningar i sitt yrke.