Kommunikationsansvar Nacka Företagarträff – vi ingår i arbetsgruppen för Företagarträffen och har skapat den nya grafiska profilen.