Nacka Företagarträff

Nacka Företagarträff

Kommunikationsansvar Nacka Företagarträff

Nacka Företagarträff anordnades för första gång 1994. Sedan dess har det varit en välbesökt mötesplats för Nackas företagare. Träffen är en av Sveriges största mötesplatser för lokala företag och deras medarbetare.

Vi ingår i arbetsgruppen för Företagarträffen och har kommunikationsansvaret. Vi har designat och strukturerat om webben och håller den uppdaterad inför varje år. Vi designar och producerar trycksaker, annonser, webb, nyhetsbrev, inlägg i sociala medier, keynote-presentationer, profilprodukter osv

Nacka Företagarträff portfolioenheter Rosalii Kommunikation
Nacka Företagarträff portfolio Rosalii Kommunikation

Nacka Företagarträff

Träffen är ett resultatet av ett mångårigt samarbete mellan två hörnstenar i Nackas livaktiga och snabbväxande näringsliv: Företagarna Nacka Värmdö och Nacka kommun.

Träffen har arrangerats varje år sedan 1994. Arrangörerna vill förverkliga idén om en livaktig mötesplats för att stimulera kontakten, idéutbytet och affärerna för det lokala näringslivet.