Målarmästaren

Tidningen Målarmästaren

Uppdragsgivare: Reidar Hansson Annons
Case: Tidningsproduktion Målarmästaren

Tidningslayout Målarmästaren

Reidar Hansson Annons ger ut facktidningar och anlitar oss till att göra layout på Målarmästaren. Tidningen ägs av Måleriföretagen i Sverige AB och målgruppen är yrkesmåleriföretag i Sverige.

Målarmästaren kommer ut med 6 nummer/år.