Centrala Nacka

Portfolio för webbsidan centralanacka.se

Uppdragsgivare: Centrala Nacka Marknadsbolag
Case: Projektledare webb och sociala medier

Centrala Nacka – Sveriges första naturbana stadsdel

Centrala Nacka är ett stadsutvecklingsprojekt – Sveriges första naturbana stadsdel – i Nacka kommun. I uppdraget som projektledare webb och sociala medier i Centrala Nacka ingår det att ansvara för kommunikation som publiceras på webb och i de kanaler som bolaget använder.

Portfolio för webbsidan centralanacka.se

Vårt uppdrag innefattar att vara en del av marknadsgruppen, där vi hjälper till med struktur och kommunikation runt projektet samt eventen som görs.

Vi har designat och strukturerat upp en ny webbplats och startat upp kommunikationen i sociala medier. Vi vidareutvecklar webben och marknadsföringen kontinuerligt tillsammans med kunden.

Formgivning av skyltar, vepor, broschyrer, kampanjer och digitala publikationer ingår i uppdraget.

Portfolio för webbsidan centralanacka.se
Sociala Medier för Centrala Nacka
Digitala publikationer på webbsidan centralanacka.se
Vepor, skyltar och broschyr för Centrala Nacka

Centrala Nacka Marknadsbolag

Centrala Nacka marknadsbolag AB är ett av Nacka kommuns helägda bolag. Bolaget ska verka för marknadsföring av centrala Nacka tillsammans med fastighetsägare i området.