Kvantativ

Webbsida för Kvantativ

Uppdragsgivare: Kvantativ
Case: Webbproduktion kvantativ.se

Webbdesign och programmering

Ett nytt företag som arbetar med Miljö- och materialinventering samt skadeservice behövde en webbplats. Projektet omfattade helheten från webbdesign och programmering till copywriting och bildretusch, med målet att skapa en professionell onlinenärvaro för Kvantativ.

Webbsida för Kvantativ

Kvantativ

Miljö- och materialinventering med fokus på kalkylerbara mängder FA. Innan och för redan pågående projekt. Konsulttjänst för saneringsarbeten med mångårig erfarenhet av asbest- och PCB-saneringar. Skadeservice: Fukt- och skadeutredning samt åtgärdshanteting.