Olin Foundation

Webbsida för Olin Foundation

Uppdragsgivare: Institutet för Rättshistorisk Forskning
Case: Webbproduktion, inkl publicering av ett digitalt bibliotek

Utveckling av olinfoundation.com

I det här projektet arbetade vi tillsammans med en designer som tagit fram formspråket för Institutet för Rättshistorisk Forskning, samt deras bilder. Vi anpassade designen till webben och skapade en webbplats vars syfte inte bara är till för att presentera stiftelsen utan även att göra deras omfattande bibliotek av rättshistoriska publikationer tillgängligt online i ett användarvänligt och blädderbart format.

Webbsida för Olin Foundation

Målet med olinfoundation.com var framför allt:
– Att skapa en modern och inbjudande webbplats som reflekterar stiftelsens värderingar och mål.

– Att digitalisera och göra stiftelsens bibliotek tillgängligt för forskare, studenter och allmänheten, vilket möjliggör enklare tillgång till rättshistoriska resurser.

– Att implementera en lättanvänd plattform där användarna kan bläddra i publikationer och få tillgång till viktig information om stiftelsens arbete och evenemang.

Resultatet av arbetet är en modern, tillgänglig och informativ webbplats som presenterar Institutet för Rättshistorisk Forsknings arbete och dess värdefulla bibliotek.

Institutet för Rättshistorisk Forskning

Grundat av Gustav och Carin Olin är en i Stockholm sedan 1947 verksam forskningsstiftelse. Den har till ändamål att främja svensk rättshistorisk forskning. I enlighet med stiftelseurkunden sker detta genom bearbetning av den svenska offentliga och privata rättens historia, rättsvetenskapens historia, rättslivets kulturhistoria samt genom utgivande av vetenskapligt kommenterade rättsuppteckningar och andra rättskällor. Verksamheten sker dels i form av ekonomiskt stöd till forskare, dels genom utgivning av de tre skriftserierna Rättshistoriskt bibliotek, Rättshistoriska studier & Rättshistoriska skrifter.