Fuab

Webbsida för Fuab

Gruppförsäkringar

I en bransch där tillit och tillgänglighet är avgörande, har FUAB – Försäkringsutveckling AB, specialiserat sig på gruppförsäkringar. Genom ett nära samarbete har vi skapat FUAB:s företagswebbplats samt utvecklat en rad projekt- och medlemswebbplatser åt deras medlemsförsäkringar.

Extern marknadsavdelning

Vårt uppdrag innefattar även att agera som deras externa marknadsavdelning, där vi hjälper till med t ex kampanjer och erbjudanden, nyhetsbrev, copywriting och annonser.

Webbsida för Fuab

Medlemsförsäkringar

Några av de webbplatser vi skapat åt deras medlemsförsäkringar hittar du här:

Kloka försäkringar

Diabetes & Försäkring

Försäkring Direkt

Småföretagarnas Försäkring

Unik Försäkring

FUAB – Försäkringsutveckling AB

En försäkringsförmedlare med renodlat fokus på gruppförsäkringar.